Natuur rond de Oosterschelde

Het grootste Nationaal Park van Nederland omvat veel water, maar ook inlagen, strandjes, kunstmatige rotskusten/dijken en schorren en slikken. Er leven onder én boven water zeer veel soorten dieren en planten. De leskist vol met stoere veldwerktassen is vooral bedoeld om deze vier belangrijkste biotopen van het park te onderzoeken! In de kist vind je ook nog een lespakket over korstmossen. Een speurtocht naar deze mossen is een leuke aanvulling op het veldwerk!

Leerdoelen

De leerlingen beleven de Oosterschelde, de oevers en de weidsheid van het landschap door middel van verschillende activiteiten. Ze onderzoeken de verschillende biotopen in het Nationaal park; de slikken, en schorren, inlagen, kunstmatige rotskusten en de strandjes.

Inhoud

  • Handleiding met praktische tips, locaties, opdrachten en werkbladen. Achtergrond informatie en naslagwerken. Én stoere veldwerktassen met daarin een opdracht en alle benodigde materialen. De opdrachten gaan over inlagen, vogels, eikapsels, de planten en dieren die we vinden op de kunstmatige rotskusten, schelpen,  het leven in het ondiepe water en het slik, zoutplanten en korstmossen
Doelgroep(en): Middenbouw (groep 4, 5 en 6), Bovenbouw (groep 7 en 8)
Thema(s): Natuur
Extra informatie:
  • beste uitleenperiode: van half april tot half oktober
  • het project kan één of meerdere dagen in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de gekozen veldwerklocatie, de opdrachten die daar uitgevoerd worden en de gekozen verwerkingslessen in de klas
  • deze leskist is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nationaal Park Oosterschelde
    Het extra lespakket over korstmossen is een bijdrage van Stichting Landschapsbeheer Zeeland
  • voorbereiding / verwerking op school, veldwerk op strandjes rond de Oosterschelde
Reserveren

Materialen kunnen gereserveerd worden voor een maximale periode van 3 weken en moet minimaal vijf dagen van tevoren worden aangevraagd. De startdatum ligt altijd op een woensdag, de einddatum op een dinsdag. De woensdag na jouw gekozen dinsdag worden de leskisten weer opgehaald. Als jouw gewenste data niet te selecteren is, is het lesmateriaal op dat moment uitgeleend.

Galaxy.form.attributes.period *
  1. Kies een startdatum
  2. Kies een einddatum
  3. Kies een aantal
Aantal *