Spelregels voor de gastlessen

Basisscholen en BSO's in Schouwen-Duiveland kunnen een gastles, workshop of natuuractiviteit aanvragen. De gastlessen van NME SD zijn leerzaam én leuk. Met een activiteit van NME SD ontdekken, leren en genieten kinderen van de wereld om hen heen.

Gastdocenten

NME SD maakt gebruik van ervaren en enthousiaste natuurgidsen en gastdocenten. Samen met hen verzorgen wij gastlessen, workshops en activiteiten voor (brede) scholen, kinderopvang en BSO in Schouwen-Duiveland. De meeste gastlessen en projecten in ons educatief aanbod zijn gratis voor de basisscholen. 

Spelregels aanvraag

  • Een aanvraag voor een gastles wordt in behandeling genomen, omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van freelance gastdocenten en natuurgidsen. Pas na akkoord over de datum en betaling van een eventuele vergoeding plannen we de gastles in.

Aantal kinderen per groep

  • Bij een excursie geldt: 1 gids per 15-20 leerlingen. Wanneer de groep meer dan 15 kinderen telt, raden wij aan om 2 gidsen in te zetten of 1 gids in combinatie met de leerkracht/natuurouder
  • Wanneer de leerkracht wordt ingezet als versterking van de gids (bij meer dan 15 kinderen), wordt van hem/haar verwacht dat hij of zij zelf actief een groep kinderen begeleidt en met hen activiteiten/opdrachten doet. In overleg met de gids wisselen de groepen na een afgesproken tijd van begeleider. De ene groep gaat nu met de natuurgids mee, de ander met de leerkracht.
  • Bij een gastles in de klas geldt: maximaal 25-30 kinderen in de groep.

Eigen risico

  • De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen en dus aanwezig in de klas. De natuurgids/gastdocent is geen vervanging van de leerkracht!
  • Deelname aan activiteiten en gastlessen van NME SD is op eigen risico. NME SD is niet verantwoordelijk voor schade aan spullen of bij ongevallen