Doelgroepen NME SD

Basisscholen

 • Wij bieden lesmateriaal en gastlessen rond de thema's: zwerfafval & grondstoffen, klimaat & energie, natuur & buiten en voeding & gezondheid
 • geven workshops aan leerkrachten, bijvoorbeeld over veldwerk en natuuronderwijs
 • ontwikkelen lesmateriaal op maat
 • adviseren en helpen bij projecten, bijvoorbeeld bij het inrichten en educatief gebruik van de schoolomgeving.

Hoe werkt reserveren van lesmateriaal?

Hoe werkt het reserveren van een gastles?

Kinderopvang en BSO

 • Wij stimuleren pedagogisch medewerkers, medewerkers van buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, beleidsmedewerkers en leidinggevenden van kindercentra in Schouwen-Duiveland tot meer natuurbeleving voor kinderen
 • bieden leskisten, veldmaterialen en informatie aan
 • hebben een hele leuke stadsboerderij waar op kan worden gespeeld.

Gemeenten

 • Wij denken mee en adviseren over NME-beleid
 • brengen de mogelijkheden voor NME op specifieke locaties in beeld
 • ontwikkelen een  NME-aanbod
 • stimuleren en denken mee over groene speelplaatsen
 • ontwikkelen NME-projecten en/of voeren ze uit, bijvoorbeeld een project rondom zwerfafval, een actie nestkastjes, een klimaatcampagne of de inrichting van de groene ruimte.

Inwoners

 • Wij verzorgen lezingen, excursies en activiteiten rond de thema's: zwerfafval & grondstoffen, klimaat & energie, natuur & buiten en voeding & gezondheid
 • ondersteunen bewonersgroepen en buurtinitiatieven bij zwerfafvalacties.

Toeristen 

 • Wij verzorgen natuurexcursies, natuuractiviteiten en zwerfafvalacties
 • realiseren een zomeraanbod van o.a. strandsafari's
 • maken informatieborden, speurtochten en natuuropdrachten t.b.v. toeristen/recreanten.

ondernemers

 • Wij denken mee en adviseren over projecten rondom natuur, milieu, duurzaamheid en thema's als groen spelen
 • brengen de mogelijkheden voor NME op specifieke locaties in beeld
 • ontwikkelen op aanvraag natuuractiviteiten op maat
 • stimuleren en denken mee over groene speelplaatsen, educatieve wandel-, fiets- en ontdekkingstochten etc.