Projecten en aanbod voor klimaat & energie

Het klimaat verandert. Daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstroming neemt toe. Dat levert risico’s op voor de gezondheid en voor de (water)veiligheid. NME SD ondersteunt de gemeenten in hun klimaatopgaven. Dit doen we met lesprogramma’s, participatie en communicatie richting scholen en inwoners. De kinderen en jongeren van nu zijn de ambassadeurs van de klimaataanpak in Zeeland. Zij moeten straks verder om de wereld, Nederland en in ons geval, Zeeland leefbaar te houden: klimaatneutraal, bestand tegen extreme weersomstandigheden en met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. 

Wat moeten kinderen weten en wat kunnen zij zelf doen om de CO₂ uitstoot te verminderen en hun eigen omgeving bestand te maken tegen klimaatveranderingen? Via lesmaterialen, interactieve gastlessen en andere activiteiten op de scholen sporen de Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieu Educatie kinderen aan tot nadenken over de thema’s klimaat energie en de stapjes die zij zelf kunnen zetten in een mee-veranderend Zeeland.

Duurzaamheidsscans

Verduurzamingsplannen? Op Schouwen-Duiveland willen we gaan voor 10%  minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2017 bij bedrijven en verenigingen. Begin vandaag nog met het maken van jouw CO₂ footprint. Je kunt zelf aan de slag gaan met de Milieubarometer of ervoor kiezen om dit samen met Stimular te doen.

GA HIER NAAR DE SITE VAN DE MILIEUBAROMETER

De Duurzaam Ondernemen Prijs 

NME SD en EWSD organiseren in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland de Duurzaam Ondernemen Prijs. Dit deden ze al in 2021 en in 2022. Vrijbuiter Zeilen bemachtigde dit jaar de 1e plaats. Ze ontvingen een cheque ter waarde van € 10.000 om hun desbetreffende duurzame idee, een ombouw van de hulpdieselmotor naar een elektrische aandrijving in de tjalk de Vrijbuiter, verder te brengen. 

Verduurzaming samen met ondernemers

Het Bedrijvenpark Zierikzee Zuid is een van de belangrijkste bedrijventerreinen op Schouwen-Duiveland. Het is een interessant terrein met een diversiteit aan bedrijven. Wij richten ons samen met de gemeente Schouwen-Duiveland op de samenwerking en het toekomstbestendig inrichten van het terrein. Er worden o.a. diverse inventarisaties met de ondernemers zelf gehouden. 

Klimaatwatertafel

NME SD heeft de klimaatwatertafel te leen voor overheden en maatschappelijke organisaties. Deze watertafel maakt op leuke, aansprekende manier aan kinderen en volwassenen duidelijk wat de gevolgen zijn van overvloedige regen in een versteende stad. De tafel is te leen in combinatie met een gastles.

Groene revolutie

NME SD is een van de partners in de Groene revolutie Zeeuwse schoolpleinen, een campagne om de grijze schoolpleinen in Zeeland om te vormen tot natuurlijke speel- en leerplekken, die ook helpen in de strijd tegen hittestress en wateroverlast. NME SD kan adviseren over de aanpak van jullie schoolplein. Neem contact op, dan komen we kijken!

Doe je ook mee aan de Groene revolutie?

Campagne Zeeland verandert mee

De Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieueducatie waar NME SD deel van uit maakt, zijn partner in de Zeeuwse klimaatcampagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’. Iedereen kan bijdragen aan een klimaatbestendig Zeeland. 

Lees meer over klimaatverandering en de gevolgen, wat jij kan doen, en wat er al gebeurt in Zeeland.