NME SD: de groene verbinder op Schouwen-Duiveland

Wie is NME SD?

Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland (NME SD) is de groene verbinder op ons prachtige eiland, Schouwen-Duiveland. Samen met anderen verbinden we inwoners, ondernemers en toeristen op concrete wijze aan groene maatschappelijke opgaven op de thema's: zwerfafval en circulair, klimaat en energie, biodiversiteit, gezonde voeding en mobiliteit. We zetten daarbij in op educatiemomenten en bewustwording met als doel: een duurzamer gedrag van de samenleving als geheel! 

Uitleen Lesmateriaal

Natuur ontdekkoffers

De leerlingen gaan per twee of drie op stap met een natuur ontdekkoffer. Elke koffer heeft een thema: waterdiertjes, insecten, bodemdiertjes, bomen en planten. In elke koffer zitten veldwerkmaterialen, een opdrachtenblad en een antwoordblad voor het desbetreffende thema. De leerlingen voeren de opdracht uit en schrijven hun bevindingen op het antwoordenblad. De opdrachten per koffer zijn in ongeveer een half uur uit te voeren. Hierna kunnen de leerlingen eventueel een andere koffer ophalen bij de leerkracht of begeleider.

Wieren leskistje

Zeewier is een oerplant, het bestond al in de tijd van de dinosauriërs. Het is de voorouder van alle planten die we kennen. En om het nog wat ingewikkelder te maken: zeewier is eigenlijk geen plant, maar een soort alg. De verschillende soorten zeewier hebben de mooiste namen, zoals gezaagde zee-eik, slijmerige drakentong en Iers mos. Zeesla heeft glibberige bladeren die je kunt eten, net als vele andere wieren. En er zijn wieren met luchtblaasjes, zoals knotswier en blaaswier. Zeewier is heel belangrijk voor de Zeeuwse natuur. Hoe dat precies zit? Je leert het wanneer je aan de slag gaat met dit leskistje! Ontdek en leer meer over wieren, kook ermee en als het even kan, ga dan ook met je leerlingen naar buiten, op zoek naar wieren!

Een meter NME SD, advies op maat

De 'Meter NME SD' is een goed gevulde op maat gemaakte jaarplanning vol NME SD activiteiten en leskisten, aangepast op jullie leerlijn, schoolthema's en projectweken! We zoeken samen naar passende en ondersteunende lesmaterialen van NME SD, zoals ons educatiemateriaal, hulp van een natuurgids of een vrijwilliger. Deze worden voorafgaand voor jullie gereserveerd en ingepland.