Klimaat-watertafel

Langdurige perioden van droogte worden steeds vaker afgewisseld met hevige buien. Nederland krijgt er de komende jaren vaker mee te maken. Het is het gevolg van de opwarming van de aarde. Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap. Juist voor iedereen. Maar hoe vertel je dat? Met de klimaattafel leren kinderen en volwassenen spelenderwijs hoe ze natte voeten in hun directe omgeving kunnen voorkomen.

Leerdoelen

De klimaattafel geeft een opstelling speciaal voor educatieve doeleinden en voor in openbare ruimtes. Om als demonstratie in te zetten of juist vrij mee te laten experimenteren, waar je wateroverlast creëert en hoe je vervolgens de stad/dorp weer van droge voeten moet voorzien. Waarbij zichtbaar is, dat iedereen hier iets kan betekenen. Met deze klimaattafel kunnen we met schoolklassen en met passanten of bezoekers in gesprek komen over klimaatadaptatie.

We kunnen extreme regenbuien op de klimaattafel laten plaatsvinden en de effecten zijn direct zichtbaar. De effecten van de sponswerking van de bodem zijn zichtbaar en ook de tegenstelling tussen groen en straatverharding. Daarna start de zoektocht naar ruimte voor het water. Vasthouden, bergen en afvoeren. En daar speelt dus ‘groen voor grijs’ een grote rol. Vervolgens kunnen we op de klimaattafel maatregelen nemen om het water vast te houden: regentonnen, groene daken. Uiteraard kan de verharde achtertuin vervangen worden door gras.

De tafel kan worden gebruikt  bij opendagen van het waterschap en de provincie, gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten over klimaat voor burgers of de gemeenteraad bijvoorbeeld, thematische buurt-/wijk-/dorpsavonden en ouderavonden op scholen rond klimaat.

Inhoud

  • een grote tafel met op schaal allerlei materialen om een stad of dorp na te bouwen
    • huizen, straten, grasvelden, waterdoorlatende bestrating en regentonnen
Doelgroep(en): Middenbouw (groep 4, 5 en 6), Bovenbouw (groep 7 en 8), Voortgezet onderwijs
Thema(s): Klimaat, Natuur
Extra informatie:

Let op: de klimaattafel is mobiel, maar wel zwaar en groot. Houd hier rekening mee. 

Reserveren

Materialen kunnen gereserveerd worden voor een maximale periode van 3 weken en moet minimaal vijf dagen van tevoren worden aangevraagd. De startdatum ligt altijd op een woensdag, de einddatum op een dinsdag. De woensdag na jouw gekozen dinsdag worden de leskisten weer opgehaald. Als jouw gewenste data niet te selecteren is, is het lesmateriaal op dat moment uitgeleend.

Galaxy.form.attributes.period *
  1. Kies een startdatum
  2. Kies een einddatum
  3. Kies een aantal
Aantal *