Groene scholen en groen onderwijs voor de jeugd in Schouwen-Duiveland

Jeugd op Schouwen-Duiveland heeft binnen drie jaar een groen schoolplein en krijgt schooltuinonderwijs Gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor ambitieus plan

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft unaniem besloten om budget beschikbaar te stellen voor een ambitieus plan opgesteld door verschillende initiatiefnemers van het eiland. Het plan voorziet in de vergroening van alle basisschool- en kinderopvangpleinen op het eiland en in de ontwikkeling van professioneel schooltuinonderwijs. Een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs en kinderopvang, NME Schouwen-Duiveland, IVN Natuureducatie, Sandee/Habo en de imkersvereniging Schouwen-Duiveland, zijn al twee jaar bezig met de voorbereidingen. De initiatiefnemers willen alle pleinen op het eiland binnen drie jaar vergroenen en fasegewijs schooltuinonderwijs invoeren.

Twee pilots In 2024 wordt gestart met twee pilots. Een van die pilots vindt plaats in Zierikzee. Hier is het schoolplein van de Theo Thijssenschool vorig jaar al vergroend. In de pilot wordt ingezet op het aanleggen van een schooltuin op het naastgelegen terrein van het zorgcomplex van Zierik7. De andere pilot vindt plaats in Bruinisse waar de drie dorpsscholen gezamenlijk willen gaan schooltuinieren in de binnentuin van seniorencomplex Bruville. Daarnaast worden in Bruinisse dit jaar nog alle drie de schoolpleinen vergroend. Dit wordt opgepakt door IVN Natuureducatie. Vergroening in Bruinisse is hard nodig want de schoolpleinen zijn nog ‘stenen woestijnen’.

Maatschappelijke opgaven komen letterlijk tot leven op het groene plein en in de schooltuin De jeugd verbinden aan de maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor aan de lat staan. Van klimaatverandering, biodiversiteit, gezonde voeding en bewegen, global goals, agri-skills van de toekomst tot aan circulaire economie. Het komt allemaal zichtbaar terug in de schooltuin én op het groene schoolplein. De activiteiten op het groene plein en de schooltuin worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Daarmee, zorgen de initiatiefnemers ervoor dat het plan geen losstaand en dus kwetsbaar concept wordt.

Schooltuinieren in groep 6/7 “Door te kiezen voor zowel vergroening van het plein als voor het aanleggen van een schooltuin, heb je het beste uit twee werelden. Het groene plein is beschikbaar voor alle leerlingen en wordt veelal gebruikt om lekker op te spelen en ravotten én om buiten les te geven. Dit biedt een mooie opmaat naar het schooltuinjaar dat in groep 6/7 ingebouwd wordt in het onderwijsaanbod van elke school. Hier kunnen we met deze groep kinderen dan echt de diepte in door hen gedurende twintig lessen, verspreid over het seizoen, mee te nemen in de wereld van het schooltuinieren.” aldus Janneke Donkers van NME Schouwen-Duiveland. “Door de vergroening terug te laten komen in het onderwijsaanbod van de school kunnen leerkrachten ook bewust gebruikmaken van het plein en het buitenleslokaal. Door de samenwerking met Vitaal Schouwen-Duiveland wordt ook beweging en gezondheid meegenomen. En door de schooltuinen aan te leggen in de buurt van ouderencomplexen stimuleren we contact tussen jong en oud. Kortom het mes snijdt aan vele kanten. ”

Professionele borging Het schooltuinconcept is allesbehalve nieuw. In de voorbije decennia zijn er al vele schooltuintjes op Schouwen-Duiveland geweest maar helaas ook weer verdwenen. Ook nu zijn er enkele scholen actief die de ontwikkelingen niet afwachten en gewoon beginnen aan een schooltuin. Niet wetende hoeveel werk erbij komt kijken vooraf, tijdens maar ook qua nazorg en onderhoud…En daar gaat het steeds op mis! Deze schooltuinen zijn namelijk niet geborgd in het onderwijsaanbod maar zonder uitzondering als projectje ernaast gedaan. Volledig afhankelijk van het enthousiasme van één of enkele ouders of een enthousiaste leerkracht. Maar met het wegvallen van zo’n (vrijwillige) kracht viel/valt dan ook direct het hele schooltuinconcept in elkaar. Helaas zijn hiervan voorbeelden te over op Schouwen-Duiveland, en daarbuiten. Daarom heeft de kerngroep gekozen voor professionele schooltuinlessen, buitenlestraining van de leerkrachten, opstellen van schoolvisie, projectleiding en het grote onderhoud. Uiteraard gaan we dit voor het klein onderhoud en praktische zaken op de schooltuin/plein aanvullen met allerlei enthousiaste vrijwilligers, ouders, opa’s, oma’s, buurmannen/vrouwen, gastdocenten etc.

Denk je dat je iets bij kan dragen aan het realiseren van onze droom? Neem gerust contact met ons op. 

Janneke Donkers, coördinator van NME Schouwen-Duiveland. janneke.donkers@nmesd.nl of 06 53 57 48 50